Uniek Sporten

Inleiding

Onze Buurtsportcoach Uniek Sporten, Deen van Ooijen, is werkzaam voor bewoners van Heemskerk en Beverwijk. Hij kan ondersteunen bij sportwensen van kinderen en volwassenen met een beperking. Dat kan een fysieke beperking zijn en/of een mentale beperking.

Ons uitgangspunt is dat er voor iedereen een geschikte sport bestaat. Wij maken werk van de aanvraag en begeleiden (soms letterlijk) naar een duurzame, passende sport.

De gemeenten Beverwijk en Heemskerk willen sporten voor iedere inwoner mogelijk maken! De Buurtportcoach Uniek Sporten van Beverwijk en Heemskerk denkt mee en biedt ondersteuning bij vragen in dit proces, voor zowel de jongere als oudere doelgroep. 

Woont u in Beverwijk of Heemskerk en heeft u de behoefte benaderd te worden voor een gratis sportadvies gesprek? Stuur dan een mail naar sportadvies@heliomare.nl met daarin uw contactgegevens, de strekking van uw vraag op sportgebied, de beperking waar rekening mee moet worden gehouden. Onze buurtsportcoach Deen neemt dan contact met u op.

Meer informatie kijk op www.unieksporten.nl

Contactgegevens:

sportadvies@heliomare.nl 

Deen van Ooijen        
06-190 801 02

Uniek Sporten

Beweeg- en sportloket

Astma/COPD-zwemmen

Ready to Sport