Uniek Sporten

Inleiding

Voor iedereen is er een geschikte sport!
Onze Buurtsportcoach Uniek Sporten, Deen van Ooijen, is werkzaam voor bewoners van Heemskerk en Beverwijk. Hij kan ondersteunen bij sportwensen van kinderen en volwassenen met een beperking. Dat kan een fysieke beperking zijn en/of een mentale beperking.

Ons uitgangspunt is dat er voor iedereen een geschikte sport bestaat. Wij maken werk van de aanvraag en begeleiden (soms letterlijk) naar een duurzame, passende sport.

De gemeenten Beverwijk en Heemskerk willen sporten voor iedere inwoner mogelijk maken! De Buurtportcoach Uniek Sporten van Beverwijk en Heemskerk denkt mee en biedt ondersteuning bij vragen in dit proces, voor zowel de jongere als oudere doelgroep. 

Woont u in Beverwijk of Heemskerk en heeft u de behoefte benaderd te worden voor een gratis sportadvies gesprek? Stuur dan een mail naar sportadvies@heliomare.nl met daarin uw contactgegevens, de strekking van uw vraag op sportgebied, de beperking waar rekening mee moet worden gehouden. Onze buurtsportcoach Deen neemt dan contact met u op.

Hulpmiddelen
Heeft u bij het sporten een hulpmiddel nodig, zoals een aangepaste rolstoel? Dan kunt u hiervoor een bijdrage krijgen. Ook kunt u voor maximaal 6 maanden een sporthulpmiddel testen. Kijk hiervoor op https://www.unieksporten.nl/hulpmiddelen of neem contact op met de buurtsportcoach Uniek Sporten Deen van Ooijen.

Heeft u hoge kosten door uw beperking en een laag besteedbaar inkomen?
De gemeente Beverwijk is aangesloten bij zowel het Jeugdfonds-, als het Volwassenfonds Sport en Cultuur. Via dit fonds kunt u een bijdrage krijgen voor de contributie. Deze aanvraag kan alleen gedaan worden door een intermediair, zoals een docent, maatschappelijk werker of buurtsportcoach. 

Meer informatie kijk op www.unieksporten.nl

Contactgegevens:

sportadvies@heliomare.nl 

Deen van Ooijen        
06-190 801 02

Uniek Sporten
Beweeg- en sportloket
Astma/COPD-zwemmen
Ready to Sport