Stimuleringsfonds

Inleiding

Heeft uw sportvereniging een goed idee waarmee u sport breder kunt verankeren binnen onze samenleving dan komt u mogelijk in aanmerking voor een stimuleringssubsidie die op kan lopen toto maximaal €3000,-. Voor meer informatie over het stimuleringsfonds en de voorwaarden of het indienen van een aanvraag kunt u kijken op www.sportakkoord-beverwijk.nl. Of neem contact op met de aanjager sportakkoord Marja Pronk via:

Contact