Jeugdsport subsidie

Inleiding

Een Jeugdsportsubsidie wordt toegekend aan Beverwijkse sportverenigingen als blijk van waardering voor de bevordering van sportbeoefening van Beverwijkse jeugdleden. Voor ieder Beverwijks jeugdlid tot 18 jaar ontvangt u een bedrag van €9.60,- De subsidie dient ingezet te worden ingezet om zo veel mogelijk Beverwijkse jongeren in beweging te krijgen en te houden. Een aanvraag voor een jeugdsportsubsidie kunt u indienen via de website van de gemeente Beverwijk.

Meer informatie & aanvragen